text.skipToContent text.skipToNavigation

Προστέθηκε στο καλάθι αγορών σας

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

1.    Γενικά
Η Henkel Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής καλούμενη «Henkel») σέβεται την ιδιωτικότητα κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον ιστότοπό μας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς καθώς και για τον τρόπο χρήσης τους. Θα μάθετε επίσης πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων. 
Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα δημοσιεύονται στην παρούσα σελίδα. Έχετε έτσι τη δυνατότητα να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και τον τρόπο χρήσης αυτών.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για ιστοσελίδες προσβάσιμες μέσω υπερσυνδέσμων σε διαδικτυακούς τόπους της Henkel.

2.    Συλλογή, χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Όνομα υπεύθυνης εταιρείας: Henkel Hellas ΑΒΕΕ

Διεύθυνση της υπεύθυνης εταιρείας: Κύπρου 23, 18346, Μοσχάτο Αττικής

 +30 210 4897200

dataprotection_greece@henkel.com


Η Henkel χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα κυρίως για την υποστήριξη του ιστοτόπου της προς τους χρήστες. Οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται μόνο βάσει λοιπών εννόμων υποχρεώσεων ή εγκρίσεων, βάσει της συμβατικής σχέσης ή εφόσον ο χρήστης έχει παράσχει προς τούτο την συγκατάθεσή του στην Henkel. Η Henkel αποθηκεύει και επεξεργάζεται πληροφορίες ειδικά για τους ακόλουθους σκοπούς:
Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο, η Henkel συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα ορισμένα δεδομένα. Αυτά περιλαμβάνουν: την διεύθυνση IP ή το αναγνωριστικό IP της συσκευής που αντιστοιχεί στην τελική συσκευή που χρειαζόμαστε για τη μετάδοση του ζητούμενου περιεχομένου (π.χ. ειδικότερα, περιεχόμενο, κείμενα, εικόνες και πληροφορίες προϊόντος, καθώς και αρχεία δεδομένων που παρέχονται για λήψη κ.λπ.), τη δραστηριότητα των χρηστών στο πλαίσιο του ιστότοπου, τον τύπο της σχετικής τελικής συσκευής, τον χρησιμοποιούμενο τύπο προγράμματος περιήγησης καθώς και την ημερομηνία και ώρα χρήσης.
Η Henkel αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες για μέγιστο χρονικό διάστημα 7 ημερών με σκοπό την αναγνώριση και την αποφυγή κατάχρησης. 
Η Henkel χρησιμοποιεί επίσης αυτές τις πληροφορίες για την βελτίωση των υπηρεσιών παρουσίασης, των χαρακτηριστικών και λειτουργιών καθώς και για εν γένει διοικητικές της διεργασίες.
Πέραν αυτού, η Henkel διαγράφει ή ανωνυμοποιεί τα δεδομένα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων βασίζονται σε νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν τις εν λόγω πράξεις δεδομένου ότι (1) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη του ιστοτόπου, ή (2) το έννομο συμφέρον της Henkel για τη διασφάλιση και βελτίωση της λειτουργικότητας και της χωρίς σφάλματα λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς και της προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών υπερισχύει.
     
3.     Πίνακας αιτημάτων καταναλωτών
Ενδέχεται να έχετε παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να απαντήσουμε σε τυχόν αίτημά σας.
Η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων σας βασίζεται σε νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν αυτές τις πράξεις δεδομένου ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επεξεργασία του αιτήματός σας.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομική βάση για μεγαλύτερη περίοδο διατήρησης, π.χ. κατά τη διαχείριση της σχέσης με τους πελάτες μας, αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του προαναφερθέντος σκοπού ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που προβλέπεται νομοθετικά η διατήρησή τους.

4.    eShop
Σε περίπτωση εγγραφής στο Beauty Care Professional B2B eShop που σας επιτρέπει να παραγγέλνετε προϊόντα της Henkel θα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα εξής προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν:
o    ΑΦΜ
o    Χώρα
o    Επάγγελμα ή στοιχεία επιχείρησης: είδος επιχείρησης  
o    Τίτλος
o    Ονοματεπώνυμο
o    Επωνυμία εταιρείας
o    Στοιχεία επιχείρησης: αριθμός κομμωτριών πλήρους απασχόλησης 
o    Διεύθυνση εταιρείας, Πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας
o    Αριθμός τηλεφώνου
o    Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
o    Γλώσσα
o    Ζώνη ώρας
Τα δεδομένα αποθηκεύονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται στο μέτρο που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία και τη διαχείριση των λογαριασμών σας.
Η επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας βασίζεται στη συμφωνία χρήσης καθώς και σε νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν αυτές τις πράξεις δεδομένου ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος, δηλαδή της σύμβασης χρήσης του ιστοτόπου και της σύμβασης(ων) σχετικά με παραγγελίες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσω του eShop.
Η Henkel θα μεταφέρει τα στοιχεία σας στην Henkel AG & Co. KGaA για να διευκολύνει τις συναλλαγές και τις παραδόσεις. Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στην Henkel AG & Co.KGaA στο  ΣΥΝΔΕΣΜΟ. 
Η Henkel θα αποθηκεύει τα δεδομένα μόνο για όσο είναι απαραίτητο για να εκπληρώσει τον προαναφερθέντα σκοπό ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σε περίπτωση που προβλέπεται νομοθετικά η διατήρησή τους.

5.    Εξατομικευμένο περιεχόμενο
Θέλουμε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη. Για να μας βοηθήσετε να το υλοποιήσουμε, χρησιμοποιούμε εργαλεία για την παρακολούθηση και την ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων και την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων. Οι εξατομικευμένες διαφημίσεις, οι οποίες μερικές φορές αναφέρονται ως στοχευμένες διαφημίσεις ή διαφημίσεις βάσει προτιμήσεων, βασίζονται σε πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως 

•    τα στοιχεία επικοινωνίας που ενδεχομένως έχετε παράσχει στη Henkel, 
•    το περιεχόμενο και λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας με τη Henkel, όπως φόρμες επικοινωνίας ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 
•    τη χρήση από εσάς του eShop και άλλων ιστοτόπων της Henkel 
•    το ιστορικό αγορών σας (εντός και εκτός σύνδεσης), και
•    άλλα δεδομένα που ενδεχομένως έχετε παράσχει στη Henkel για αυτούς τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που η Henkel έχει συλλέξει νόμιμα υπό άλλες περιστάσεις,

Η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων βασίζονται σε νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν αυτές τις πράξεις δεδομένου ότι το έννομο συμφέρον της Henkel για την παροχή εξατομικευμένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες των χρηστών περιεχομένου υπερισχύει. Τα δεδομένα αποθηκεύονται, υπόκεινται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται έως ότου διαγραφεί ο λογαριασμός σας ή στις περιπτώσεις που προβλέπονται παρακάτω.
Στο προφίλ χρήστη μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση / εξατομίκευση ή να αφαιρέσετε όλα τα δεδομένα περιήγησης που έχουν συλλεχθεί προηγουμένως και να εξακολουθείτε να λαμβάνετε προτάσεις που δεν βασίζονται στις προτιμήσεις σας ή μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε εξατομικευμένη εμπειρία καθώς και προϊόντα και προτάσεις που ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

6.    Διαχείριση Σχέσεων Πελατών
Η Henkel επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να διαχειριστεί την μεταξύ μας σχέση. Αυτή περιλαμβάνει την καθιέρωση και βελτίωση της επικοινωνίας με εσάς (με επιστολή ή όπως άλλως καθορισθεί από εσάς), τη βελτίωση της διαφήμισης προς εσάς και την οργάνωση των Συμβούλων Πωλήσεων μας που ενδέχεται να σας προσεγγίζουν.
Για το σκοπό αυτό, η Henkel θα επεξεργαστεί τα παρακάτω στοιχεία:
•    τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα οποία ενδεχομένως έχετε παράσχει στη Henkel, 
•    το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής σας επικοινωνίας με τη Henkel, όπως φόρμες επικοινωνίας ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), 
•    τη χρήση των ιστοτόπων της Henkel, 
•    το ιστορικό αγορών σας (εντός και εκτός σύνδεσης), και
•    άλλα δεδομένα που ενδεχομένως έχετε παράσχει στη Henkel για αυτούς τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων που η Henkel έχει συλλέξει υπό άλλες περιστάσεις και όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, η Henkel ενδέχεται να
•    συνδυάζει τα παραπάνω δεδομένα με άλλα δεδομένα που μπορεί να έχει συλλέξει νόμιμα για εσάς, για παράδειγμα, από εκτός σύνδεσης ή άλλες δραστηριότητες ιστοσελίδας  και,
•    αναλύει τα δεδομένα προκειμένου να καθορίζει σχετικές διαφημιστικές ενέργειες και δραστηριότητες προώθησης.

Η επεξεργασία και η χρήση των δεδομένων βασίζονται σε νομοθετικές διατάξεις που δικαιολογούν αυτές τις πράξεις, δεδομένου ότι το έννομο συμφέρον της Henkel για τη διαχείριση των σχέσεών της με τους πελάτες υπερισχύει.
Θα αποθηκεύουμε τα δεδομένα μέχρι τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.

7.    Διαφήμιση 
Η Henkel θα επικοινωνεί μαζί σας για προσφορές, ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες από τη σειρά προϊόντων Henkel Beauty Care μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος SMS, εφόσον παράσχετε τη συγκατάθεσή σας κατά την διαδικασία εγγραφής στον ιστότοπο ή μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας με ισχύ για το μέλλον ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο που βρίσκεται είτε στο e-mail επιβεβαίωσης είτε σε οποιοδήποτε επόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βασιζόμενο στη συγκατάθεσή σας ή αλλάζοντας τις προτιμήσεις σας στο προφίλ χρήστη. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

8.    Cookies, Pixel, Δακτυλικά Αποτυπώματα
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Τα τεχνικά απαραίτητα cookies θα χρησιμοποιούνται αυτόματα. Άλλα cookie (ή παρόμοιες τεχνολογίες) θα εφαρμόζονται μόνο βάσει προγενέστερης συγκατάθεσής σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας και τους σκοπούς τους στην Πολιτική Cookie. Εκεί θα βρείτε επίσης πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για το μέλλον. Η προτίμησή σας έχει οριστεί για τον συγκεκριμένο τομέα, ανά πρόγραμμα περιήγησης και υπολογιστή. Ως εκ τούτου, αν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας από το σπίτι και την εργασία ή με διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, θα πρέπει να απενεργοποιείτε την αποθήκευση δεδομένων σε κάθε συσκευή ή πρόγραμμα περιήγησης.

9.    Google Analytics
Με την προϋπόθεση ότι έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google, Inc. ("Google"). Για το σκοπό αυτό, εγκαθίσταται στον υπολογιστή σας ένα cookie. Οι πληροφορίες που παράγει το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) θα μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμοποίηση IP, που σημαίνει ότι η Google θα περικόπτει/ανωνυμοποιεί την τελευταία οκτάδα της διεύθυνσης IP για κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για άλλα συμβαλλόμενα μέρη στην Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η πλήρης διεύθυνση IP θα αποστέλλεται και συμπτύσσεται από τους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
Εκ μέρους του παρόχου ιστότοπων, η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση της ιστοσελίδας σας, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα ιστότοπου για τους διαχειριστές ιστότοπων και να παράσχει στον πάροχο ιστότοπων και άλλες υπηρεσίες σχετικές με τη δραστηριότητα ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που κατέχει η ίδια. 

Εναντίωση στη συλλογή δεδομένων: 
Επίσης, μπορείτε να αποφύγετε τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από τη Google (cookies και διεύθυνση IP), αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ή μεταφορτώνοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

10.    Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων / Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας. Επιπλέον, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
•    Δικαίωμα διόρθωσης
•    Δικαίωμα διαγραφής
•    Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
•    Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων
•    Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 

Δικαίωμα διαγραφής:
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού eShop σας και τα υπό επεξεργασία προσωπικά σας δεδομένα για το μέλλον στέλνοντας e-mail στο dataprotection_greece@henkel.com. Παρακαλώ σημειώστε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε το Beauty Care Professional B2B eShop
Δικαίωμα Εναντίωσης
Σε περίπτωση δραστηριοτήτων επεξεργασίας που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα και πραγματοποιούνται βάσει εννόμου συμφέροντος της Henkel, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε τέτοια επεξεργασία ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με εσάς. Η Henkel θα σταματήσει αυτή την επεξεργασία, εκτός αν είναι σε θέση να αποδείξει σημαντικούς λόγους επεξεργασίας που χρήζουν προστασίας και που υπερέχουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εκτός αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση, θεμελίωση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ή εάν έχετε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή επιθυμία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, , HenkelΕλλάς Α.Β.Ε.Ε., Κύπρου αρ. 23, 183 46, Αθήνα, Ελλάδα (E-Mail: dataprotection_greece@henkel.com). 

11.    Χρήση plug-ins για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
Τα plug-ins ("plug-ins") διαφόρων δικτύων κοινωνικής δικτύωσης ενσωματώνονται στις ιστοσελίδες μας. Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες ("πάροχοι"). Αυτοί οι πάροχοι είναι:
Facebook που παρέχεται από την Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Για επισκόπηση των plug in του Facebook και της εμφάνισής τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://developers.facebook.com/docs/plugins
Twitter που παρέχεται από την Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Για επισκόπηση των plug in του Twitter buttons και της εμφάνισής τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://twitter.com/about/resources/buttons 
Instagram που παρέχεται από την Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ („Instagram“). Για επισκόπηση των plug in του Instagram plug-ins και της εμφάνισής τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges 
LinkedIn που παρέχεται από την LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ ("LinkedIn"). Για επισκόπηση των plug in του LinkedIn και της εμφάνισής τους επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://developer.linkedin.com/plugins# 
Για να αυξήσετε την προστασία που παρέχεται στα δεδομένα σας κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, αυτά τα plug-in εμφανίζονται ως "κουμπιά με 2 κλικ". Αυτή η μορφή ενσωμάτωσης διασφαλίζει ότι όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μια σελίδα από τον ιστότοπό μας που περιέχει τέτοια plug-in, δεν συνδέεστε αυτόματα στους διακομιστές παρόχων. Μόνο αν ενεργοποιήσετε τα plug-in και, συνεπώς, επιτρέψετε τη μετάδοση δεδομένων, το πρόγραμμα περιήγησης θα δημιουργήσει έναν άμεσο σύνδεσμο στους διακομιστές παρόχων. Το περιεχόμενο των διαφόρων plug-in μεταδίδεται στη συνέχεια από τον ενδιαφερόμενο πάροχο απευθείας στο πρόγραμμα περιήγησης και στη συνέχεια εμφανίζεται στην οθόνη σας. 
Το plug-in δείχνει στον πάροχο σε ποια από τις σελίδες του ιστότοπού μας έχετε πρόσβαση. Αν κατά την προβολή του ιστοτόπου μας έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό χρήστη σας με τον αντίστοιχο πάροχο, αυτός είναι σε θέση να ταξινομήσει το ενδιαφέρον σας, δηλαδή τις πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση, με το λογαριασμό χρήστη. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε από τις λειτουργίες plug-in (π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί "Μου αρέσει", αφήνοντας ένα σχόλιο), αυτές οι πληροφορίες θα μεταδοθούν επίσης από το πρόγραμμα περιήγησης απευθείας στον πάροχο προς διατήρηση.
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τους παρόχους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που σας παρέχονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό αυτές τις συνθήκες μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων / απορρήτου των παρόχων:
Data protection/privacy policy issued by Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 
Data protection/privacy policy issued by Twitter: https://twitter.com/Data Protection
Data protection/privacy policy issued by Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/
Data protection/privacy policy issued by LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy